Religionsfrihet militärtjänst. Jag är definitivt mot religionsfrihet

Religionsfrihet i Sverige är en rättighet inskriven i grundlagen. Religionsfrihet syftar på  att alla individer oberoende av ålder eller kön har frihet att ha och praktisera sin religion till exempel genom gudstjänst, undervisning, ritualer osv. Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och den ger inte bara skydd till din rätt att tro, utan även din rätt att inte tro.

Denna rätt får aldrig sätta några gränser, och benämns ibland den inre religionsfriheten. Rätten är hotad och ifrågasatt internationellt. Flera stater förbjuder människor att räknas till, byta eller lämna vissa religioner och i många länder förefinnas hot och våld mot människor som lämnar en tro. Även i Sverige förekommer hot och våld.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Alla har frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning  Vad omfattar religionsfrihet? Frihet att välja, byta och lämna sin religion. Frihet att utöva en religion. Frihet från tvång att inte ha en religion.

Frihet från tvång att lämna en religion. Skydd från diskriminering på grund av religion. Frihet att inte behöva berätta vilken religion man har.

Rätten att vägra bära vapen inom militärtjänst. Jag är definitivt mot religionsfrihet eftersom jag själv kommer ifrån en familj som har två olika religion. Föräldrar har självklart rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med den egna trosuppfattningen.

så klart så är det när man har en religiös familj. jag blev uppfostrad i en muslimsk familj fastän min mamma var kristen. Då jag visste inte att jag hade ett val, jag trodde jag var tvungen och va muslim, som ett barn jag tänker att ”nej det är fel att byta” ”jag måste följa reglerna””det är fel att ha såna tankar osv” så var det tills jag var ungefär 12 år. Min pappa som då var muslim byte sin religion och det motiverade mig att kunna öppna upp och säga till min familj hur jag kände. Min mamma var såklart 100% där för mig. För henne så var hon öppen, hon ville bara att sina barn ska kunna tro på nånting, och vilken religion vi valde spelade det ingen roll.

Däremot när mina bröder fick reda på att jag ville byta min religion till kristen,dom hotade mig lite. ”oh vi kommer säga till faster” oohh safiaaa vänta bara” och jag som litet jag skulle nästan kissa på mig av rädsla. och jag står ”nej jag kmr ge dig 5 kronor säg ingenting… sådär var det.Detta var då men nu 5 år senare jag är gladare än någonsin. Det finns många som inte har den möjligheten som jag hade eller några som kommer ut med vad som men får inga positiva reaktioner och det tycker jag borde förändras för religionsfrihet är något bra, det tillåter dig bestämma dina egna beslut som jag gjorde, och att ha folk som älskar dig, stödjer dig bredvid dig är ännu fantastiskt.

slutligen enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out